Valtellinese

mozzarella, pomodoro, bresaola, emmenthal